Achát

Achát

Achát vylepšuje duševný život, pretože podporuje schopnosť sústredenia a analýzu vedúcu k prijímaniu praktických rozhodnutí. Láska achátu k pravde dodáva človeku odvahu, aby bol sám k sebe úprimný.

V citovej rovine pomáha prekonávať negatívne pocity a zahorknutosť, ktorú niekedy nosíme v srdci. Lieči vnútornú zlosť, posilňuje lásku a dodáva odvahu k jej novému hľadaniu. Je užitočný pri citových sklamaniach, navodzuje pocit bezpečia a istoty, pretože odstraňuje vnútorné napätie. Dodáva silu, energiu a odvahu, rozháňa strach a zvyšuje sebavedomie.

V duchovnej rovine achát rozširuje vedomie a otvára spojnice smerujúce ku kolektívnej múdrosti a poznaniu jednoty všetkého živého. Povzbudzuje k tichému rozjímaniu a zužitkovaniu životných skúseností vedúcich k duchovnému rastu a vnútornej stabilite.
Je to veľmi stály kameň, dodáva nám telesnú, rozumovú a citovú rovnováhu. Pomáha nám odhaľovať doposiaľ skryté skutočnosti a obracia pozornosť svojho majiteľa k nerovnováham narušujúcim jeho pohodu, posilňuje sústredenie, silu a úprimnosť voči nám samým, uzemňuje.

Meno achátu sa pravdepodobne odvíja od rieky Achates (dnes sa volá Drillo) v Sicílii. Tam, kde vnútro achátoveho nodulu nie je vyplnené achátovou masou, vytvárajú sa drobné kryštáliky quartzu, ametystu či záhnedy, niekedy sprevádzané inými minerálmi ako anhydrit, kalcit, goethit, hematit, siderit alebo zeolit.

Existuje veľa druhov achátov napr. botswanský, ohnivý, krajinkový, machový, stromový, krajkový, ružový...

Náleziská: Afrika, Maroko, Česko, USA, Brazília, India
Čakra: Všetky acháty dokážu odblokovať hociktorú čakru.
Očista: pod tečúcou vodou, nabíjať pokojne na slniečku.