Hematit

Hematit

Nazýva sa aj "kameň rozumu". Prináša nám vnútornú organizáciu a pôsobí veľmi upokojujúco a uzemňujúco. Znižuje negativitu v postojoch i myslení a pomáha vyvažovať telo, myseľ a ducha.

Hematit odstraňuje obmedzenia, ktoré sme si sami vytvorili a prispieva k rozvoju osobnosti. Hematit je veľmi účinný aj pri odstraňovaní zlých návykov.

Zlepšuje pamäť a pomáha neobvyklým zvratom v myslení - odstraňuje sebaomedzujúce presvedčenia. Obracia pozornosť mysle k základným veciam nutným pre prežitie. Súčasne pomáha triediť problémy každého druhu. Jedná sa o užitočný kameň pri štúdiu matematiky a technických predmetov. Na telesnej úrovni je hematit silno spojený s krvou.

Tento kameň má v sebe veľmi silný element jang a zaisťuje rovnováhu meridiánu, odstraňuje všetko nepriaznivé a bráni negatívnym energiám vstupovať do aury, čím v tele nastoľuje pokoj, mier a harmóniu.
Hematit sa stáva pri zohrievaní magnetický.

Náleziská: Veľká Británia, Taliansko, Brazília, Švédsko, Kanada, Švajčiarsko
Čakra: zemská